PRZYKŁADOWA STRUKTURA UMOWY FRANCZYZY
PREAMBUŁA

 1. DEFINICJE
 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
  2.1. Okres Obowiązywania
  2.2. Przedłużenie Okresu Obowiązywania
 3. PODRĘCZNIK OPERACYJNY
  3.1. Udostępnienie Podręcznika Operacyjnego
  3.2. Wdrażanie Zmian do Podręcznika Operacyjnego
 4. ZNAKI TOWAROWE FRANCZYZODAWCY
  4.1. Warunki Korzystania ze Znaków
  4.2. Zmiana Znaków
 5. OPŁATY LICENCYJNE
  5.1. Wstępna Opłata Licencyjna
  5.2. Bieżąca Opłata Licencyjna
  5.3. Opłata Marketingowa
 6. TEREN DZIAŁANIA FRANCZYZOBIORCY
 7. OBOWIĄZKI FRANCZYZOBIORCY
  7.1. Obowiązki Podstawowe
  7.2. Zakaz Działalności Konkurencyjnej
  7.3. Wystrój Punktu Franczyzobiorcy
  7.4. Godziny Otwarcia Punktu Franczyzobiorcy
  7.5. System Informatyczny
  7.6. Ubezpieczenia
  7.7. Sprzedaż Towarów/Usług
  7.8. Ceny Towarów/Usług
 8. OBOWIĄZKI FRANCZYZODAWCY
 9. SZKOLENIA
  9.1. Szkolenia Podstawowe
  9.2. Szkolenia Dodatkowe
  9.3. Koszty Szkoleń
 10. PROMOCJA SYSTEMU
  10.1. Zasady Ogólne Promocji Systemu
  10.2. Reklama i Promocja Lokalna
 11. INFORMACJE POUFNE
 12. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I NADZÓR
  12.1. Sprawozdawczość
  12.2. Wizytacje
  12.3. Archiwizowanie Dokumentów
 13. PRZENIESIENIE PRAW
  13.1. Przeniesienie Praw i Obowiązków Franczyzobiorcy
  13.2. Przeniesienie Praw i Obowiązków Franczyzodawcy
 14. PRAWO PIERWOKUPU PUNKTU FRANCZYZOBIORCY
  14.1. Zawiadomienie
  14.2. Realizacja
 15. ROZWIĄZANIE UMOWY
  15.1. Naruszenie Umowy Przez Franczyzobiorcę
  15.2. Rozwiązanie Umowy Przez Franczyzodawcę
  15.3. Rozwiązanie Umowy Przez Franczyzobiorcę
  15.4. Śmierć Franczyzobiorcy
 16. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM UMOWY
 17. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższa informacja nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych
informacji lub porady, prosimy o kontakt z Akademią Rozwoju Systemów Sieciowych.

Otrzymaj darmowy wzór struktury umowy franczyzy już dzisiaj

Podaj adres email, aby uzyskać dostęp