Umowa franczyzy kompendium wiedzy 2024

Odpowiednio sformułowana umowa franczyzy jest kluczem do sukcesu systemu franczyzowego i jego franczyzobiorców.

Wpisz swój adres e-mail, a uzyskasz dostęp do bezpłatnego wzoru struktury umowy franczyzy, który możesz wykorzystać.


  Analiza umowy franczyzy

  Potrzebujesz indywidualnej umowy franczyzy?

  Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń, a Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych wykona analizę umowy lub przygotuje dla Ciebie indywidualną umowę franczyzy.

  E-mail:  biuro@arss.com.pl 

  604 939 960

   Oferta ARSS

   Analiza umowy franczyzy

   Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych  wykona analizę prawną, dzięki której dowiesz się, czy umowa franczyzy zabezpiecza Twój biznes. Dzięki analizie poznasz także wszelkie zagrożenia wynikające z zapisów umowy.

   Przygotowanie indywidualnej umowy franczyzy

   Jako doradcy we franczyzie z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży przygotowujemy indywidualne umowy franczyzy. Skontaktuj się z nami, a otrzymasz dopasowaną i BEZPIECZNĄ umowę.

   Zabezpiecz interesy

   Umowa franczyzy gwarantuje dostęp do know-how i narzędzi w ramach systemu franczyzowego, w zamian za wywiązywanie się z obowiązków w niej określonych.

   Ureguluj współpracę

   Przejrzyste warunki współpracy minimalizują ryzyko wystąpienia niepowodzeń lub kryzysów. Dzięki umowie każda ze stron wie, jakie ma prawa i obowiązki.

   Rozwijaj biznes

   Celem zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy jest rozwój – umowa franczyzy pozwala wykreować przyjazne i komfortowe środowisko dla obu biznesów.

   Jak wygląda umowa franczyzy?

   Franczyza stała się bardzo popularnym sposobem na prowadzenie biznesu. W dużej mierze wiąże się to z tym, że tak naprawdę “na start” mamy gotową markę, która jest znana i rozpoznawalna oraz sprawdzony model biznesu franczyzodawcy. Nie oznacza to jednak, że możemy od razu zacząć prowadzić biznes oparty na umowie franczyzy. Podstawą do rozpoczęcia takiej działalności, jest podpisanie umowy franczyzy. Nie każdy jednak wie, jak powinna wyglądać prawidłowo przygotowana umowa franczyzy. Podstawą, jeśli chodzi o wygląd umowy franczyzy jest jasne określenie ról osób zawierających taką umowę: franczyzobiorcy i franczyzodawcy. W umowie powinny zostać też bardzo dokładnie określone prawa i obowiązki stron. To, co najważniejsze, jeśli chodzi o to, jak powinna wyglądać umowa franczyzy, to przede wszystkim, musi być ona zrozumiała dla obu stron. Pamiętajmy, że franczyzobiorca, jest przedsiębiorcą, który prowadzi własny biznes, a jedyne, co odróżnia go od “innych” przedsiębiorców, to fakt, że biznes ten działa pod marką franczyzy, na którą się zdecydował.

   Co zawiera umowa franczyzy?

   Skoro wiemy już, jak mniej więcej powinna wyglądać umowa franczyzy, pora przyjrzeć się dokładnie temu, co taka umowa powinna zawierać. Poza dokładnym określeniem ról osób zawierających umowę - czyli franczyzobiorcy oraz franczyzodawcy - w umowie powinny zostać zawarte takie informacje jak:

   • Czas trwania umowy - może być to umowa na czas nieokreślony z odpowiednim okresem wypowiedzenia lub też umowa na czas określony z możliwością jej przedłużenia;
   • Opis zasad, na których przedsiębiorca przystępuje do uczestnictwa w systemie franczyzy oraz obszar, który jego franczyza będzie obejmowała;
   • Jasno określone prawa oraz obowiązki obu stron umowy tj. franczyzobiorcy i franczyzodawcy. To jeden z najważniejszych elementów, które powinny znaleźć się w prawidłowo sporządzonej umowie franczyzy, ponieważ pozwala zapobiegać powstawaniu różnego rodzaju konfliktom pomiędzy podmiotami, które taką umowę zawarły;
   • Odpowiednie zabezpieczenie znaków towarowych oraz znaków sieci przed udostępnianiem ich oraz wykorzystywaniem przez osoby, które nie posiadają do nich praw;
   • W umowie franczyzy koniecznie muszą znaleźć się informacje dotyczące tego, jak kształtować się będą koszty związane z opłatami licencyjnymi oraz marketingowymi;
   • Jakie uprawnienia, jeśli chodzi o kontrolę biznesu franczyzobiorcy, przysługują franczyzodawcy;
   • Jak w każdej umowie cywilno - prawnej, a takim rodzajem umowy jest umowa franczyzy, muszą zostać wyraźnie określone warunki jej rozwiązania.

   Umowa franczyzy wzór PDF

   Wiele osób szuka w Sieci wzoru umowy franczyzy w formie PDF. Prawdą jest jednak to, że to, jak finalnie będzie kształtowała się umowa franczyzy, zależy od tego, jakiego rodzaju jest to franczyza. Tym samym, można powiedzieć, że tak naprawdę nie ma jednego, spójnego dla wszystkich umów franczyzy wzoru PDF. Można jednak sprawdzić wzory dostępne w Sieci sprawdzić, czy zawierają one informacje, na których nam, jako stronie umowy, zależy najbardziej. Warto przyjrzeć się temu, czy taka umowa zawiera wszystkie, przedstawione powyżej punkty lub czy zawiera w sobie coś jeszcze, co może być przydatne do określenia finalnych warunków takiej umowy.

   Umowa franczyzy definicja

   Sama świadomość tego, co dokładnie powinna zawierać umowa franczyzy oraz jak powinny zostać określone jej warunki, nie wystarczą, aby podpisać ją w pełni świadomie. Świadomość podpisywania różnego rodzaju dokumentów - szczególnie, jeśli chodzi o prowadzenie takiego biznesu, którym jest franczyza - jest bardzo ważna. Dobrze jest zatem odpowiedzieć sobie także na pytanie, czym dokładnie jest umowa franczyzy.

   Według wszelkich, dostępnych definicji, umowa franczyzy ( z ang. franchising) jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które marzą o prowadzeniu własnego biznesu, ale zupełnie nie mają pomysłu na to, co to by mógł być za biznes. Niekwestionowaną zaletą umowy franczyzy jest to, że w 90% przypadków jest to biznes, który wypali. Podstawą prowadzenia takiego biznesu, jest jasne określenie zasad związanych z korzystaniem ze znaków firmowych oraz know-how franczyzodawcy. Dla przedsiębiorcy jest to sytuacja ze wszech miar komfortowa, ponieważ:

   • Zyskuje dostęp do znaku towarowego, który jest już rozpoznawalny, a tym samym - nie musi się on martwić szeroko pojmowanymi działaniami promocyjnymi,
   • Uzyskuje dostęp do tzw. “Know how”, które jasno określa franczyzodawca,
   • Wie, w jaki sposób prowadzić dany biznes oparty na franczyzie, ponieważ jest to jasno określone w warunkach umowy,
   • Uzyskuje fachową pomoc w zakresie aspektów technicznych oraz handlowych.

   Umowa franczyzy jest korzystna także dla franczyzodawcy, z kilku względów. Jedną z kluczowych korzyści jest zwiększenie rozpoznawalności jego marki oraz powiększenie liczby placówek bez angażowania własnych środków finansowych. Franczyzodawca uzyskuje także wynagrodzenie, które wynika z umowy franczyzy.

   Umowa franczyzy a zakaz konkurencji

   Prawdą jest, że jeśli chodzi o umowę franczyzy, prawnie nie jest określone jak dokładnie funkcjonuje w tym przypadku zakaz konkurencji. Podstawą do wprowadzenia takiego zakazu są zatem bardzo precyzyjnie określone warunki umowy franczyzy. Ważne jest jednak to, że sama umowa franczyzy, zakłada zastrzeżenie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie realizacji umowy. Chodzi tutaj przede wszystkim o ochronę interesów przedsiębiorcy, który podpisał umowę franczyzy. Innymi słowy, jeśli zakaz konkurencji nie został precyzyjnie określony w warunkach umowy, zakaz konkurencji tak naprawdę nie obowiązuje w przypadku umowy franczyzy.

   Umowa franczyzy - na co uważać?

   Tak, jak w przypadku każdej umowy, tak samo w przypadku umowy franczyzy, jest kilka, bardzo ważnych kwestii, na które franczyzobiorca powinien uważać. Nie zawsze są one jasno określone w samej umowie franczyzy, dlatego dobrze być świadomym potencjalnego ryzyka, które może wynikać z zawarcia takiej umowy. Na co zatem w sposób szczególny powinien uważać przedsiębiorca, który decyduje się na podpisanie umowy franczyzy?

   Przede wszystkim musi być ostrożny jeśli chodzi o potencjalny brak wsparcia ze strony franczyzodawcy w zakresie technicznym lub marketingowym. Określenie warunków takiego wsparcia oraz pomocy, powinno zostać bardzo wyraźnie określone w umowie franczyzy.

   Jako franczyzobiorcy, musimy być także świadomi tego, że tak, jak inni przedsiębiorcy, będziemy musieli płacić podatki. Tym samym, należy się do tego odpowiednio przygotować. Szacowanie wysokości kosztów, które jako przedsiębiorcy będziemy musieli ponieść z tytułu umowy franczyzy, to podstawa.

   Zasady prowadzenia działań promocyjnych to także kwestia, którą musimy wziąć pod uwagę, kiedy nosimy się z zamiarem podpisania umowy franczyzy. W tej kwestii, także dobrze jest dogadać się z franczyzodawcą.

   Niewątpliwie jednym z największych problemów, na które trzeba uważać, kiedy decydujemy się na podpisanie umowy franczyzy, jest ograniczenie samodzielności, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu. To także czynnik, który bardzo wyraźnie powinien zostać określony w umowie podpisanej z franczyzodawcą. Czasem jednak dzieje się tak, że pomimo zawarcia odpowiednich zapisów w umowie, franczyzodawca i tak próbuje nadmiernie ograniczać samodzielność przedsiębiorcy i taka sytuacja nie jest komfortowa dla przedsiębiorcy.

   Zanim podpiszemy umowę franczyzy, musimy też upewnić się, czy grupa docelowa, do której planujemy dotrzeć to target, który jest realny do osiągnięcia. Sprawdźmy, czy rzeczywiście nasze produkty są skierowane do właściwy odbiorców, czy komunikaty, które do nich wysyłamy, są czytelne i co najważniejsze - skuteczne. W tym przypadku, nieoceniona będzie pomoc franczyzodawcy, który zna swój biznes i swoją markę najlepiej i wie, do kogo i w jaki sposób najlepiej trafić z naszą ofertą.

   Wypowiedzenie umowy franczyzy

   Każda umowa cywilno - prawna - a taką jest umowa franczyzy, może zostać rozwiązana. Sęk w tym, że jako przedsiębiorcy, powinniśmy dokładnie wiedzieć, jak powinno przebiegać wypowiedzenie takiej umowy oraz w jakich sytuacjach może ono nastąpić. Istnieje ogólny spis sytuacji, w których wypowiedzenie umowy franczyzy przez franczyzobiorcę może mieć miejsce. Do takich zalicza się:

   • Franczyzodawca nie dostarczył odpowiednich urządzeń oraz wyposażenia, które stanowi podstawę prowadzenia biznesu opartego na danej franczyzie, a które są jasno określone w warunkach umowy,
   • Franczyzodawca nie wywiązuje się z ustalonych w umowie warunków, które dotyczą udzielania wsparcia oraz pomocy, jeśli chodzi o prowadzenie danego biznesu,
   • Franczyzodawca nie prowadzi szkoleń wymaganych na podstawie umowy
   • Franczyzodawca, bez wskazania konkretnej przyczyny, nagle i niespodziewanie, podnosi ceny towarów lub usług i nie konsultuje tego z franczyzobiorcą,
   • Franczyzodawca nie prowadzi żadnych działań marketingowych, które mają na celu zwiększenie rozpoznawalności marki a co za tym idzie - dotarcie do szerszej grupy klientów i tym samym, naraża franczyzobiorcę na straty,

   Dla przedsiębiorcy, który zdecydował się na wypowiedzenie umowy franczyzy sytuacja ta nie jest prosta. Jednym z największych problemów, które mogą mieć miejsce jest brak zgody franczyzodawcy. W tym przypadku, istnieją dwie drogi rozwiązania takiego konfliktu. Pierwszą z nich jest próba polubownego dogadania się pomiędzy stronami umowy. Drugą - znacznie mniej przyjemną oraz znacznie bardziej kosztowną - jest droga sądowa.

   Andrzej Krawczyk

   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską na temat rozwoju franchisingu w Polsce. Ukończył także specjalistyczne kursy z zakresu franchisingu prowadzone przez prof. Martina Mendelsohna na Middlesex University Business School w Londynie.

   Od 2006 roku jest wspólnikiem w Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych. W latach 2000 – 2006 założyciel i szef działu doradztwa we franczyzie w firmie PROFIT system. Wcześniej pracował w Coopers & Lybrand jako konsultant, a następnie jako associate w międzynarodowej kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges. W latach 2000-2001 pracował jako starszy prawnik w grupie Elektrim. W okresie od 2001 do 2007 nadzorował obsługę prawną spółek telekomunikacyjnych wchodzących w skład grupy Vivendi w Polsce. W tym charakterze odpowiadał za obsługę prawną restrukturyzacji grupy kapitałowej Elektrim Telekomunikacja w Polsce obejmującą, między innymi, transakcje fuzji i przejęć (M&A) o wartości przekraczającej 400 mln Euro. W okresie od 2005 do 2007 roku brał czynny udział w sporze dotyczącym 48% udziałów Polskiej Telefonii Cyfrowej. Przez wiele lat pełnił także funkcję Dyrektora ds. Franczyzy w firmie Grene, która rozwija franczyzową sieć sklepów z technicznym zaopatrzeniem rolnictwa. Po połączeniu Grene z firmą Kramp pracował nad wprowadzeniem oferty franczyzy w krajach Europy Zachodniej i Środkowej.

   Dotychczasowa praktyka zawodowa Andrzeja Krawczyka obejmuje przede wszystkim:

   Kompleksowe doradztwo w zakresie franchisingu, agencji i dystrybucji obejmujące opracowanie strategii rozwoju systemu franczyzowego oraz kompletnej dokumentacji oferty franczyzy,
   Budowę i zarządzanie sieciami franczyzowymi na terenie Polski jak i na rynkach zagranicznych,
   Doradztwo prawne i negocjacje w zakresie franczyzy oraz przy transakcjach typu private equity/venture capital,
   Doradztwo prawne i negocjacje umów najmu powierzchni handlowych,
   Prowadzenie i nadzór procesów restrukturyzacyjnych oraz rozwiązywanie sporów właścicielskich,
   Doradztwo prawne i negocjacje przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A),
   Doradztwo w zakresie prawnych aspektów technologii informatycznych, a w szczególności przygotowywanie i weryfikacja umów wdrożeniowych,
   Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, a w szczególności przygotowywanie i weryfikacja umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
   Obsługę prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz doradztwa korporacyjnego.

   Andrzej Krawczyk reprezentuje Polskę w Euro Franchise Lawyers – prestiżowej organizacji zrzeszającej europejskich prawników, specjalistów we franczyzie. Od wielu lat znajduje się na liście ekspertów w zakresie franczyzy publikowanej w The International Who's Who of Franchise Lawyers. Członek Rady programowej czasopisma "International Journal of Franchising Law". Autor rozdziału na temat Polski w The International Encyclopedia of Franchising Law oraz w Franchising Global Guide, książki "How to franchise in Poland" oraz licznych artykułów na temat franchisingu, prawa spółek i zagadnień e-commerce opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

   Więcej o autorze

   Otrzymaj darmowy wzór struktury umowy franczyzy już dzisiaj

   Podaj adres email, aby uzyskać dostęp