Czy wiesz, jak ważna jest umowa franczyzy?

Odpowiednio sformułowana umowa franczyzy jest kluczem do sukcesu systemu franczyzowego.

Uczymy firmy, w jaki sposób budować i rozwijać systemy franczyzowe. Prowadzimy szkolenia dla firm i przedsiębiorstw chcących rozwijać się dzięki franczyzie.


Jakie są główne cele umowy franczyzy?

Zabezpieczenie interesów

Umowa franczyzy gwarantuje dostęp do know-how i narzędzi w ramach systemu franczyzowego, w zamian za wywiązywanie się z obowiązków biznesowych.

Uregulowanie współpracy

Przejrzyste warunki współpracy minimalizują ryzyko wystąpienia niepowodzeń lub kryzysów. Dzięki umowie każda ze stron wie, jakie ma prawa i obowiązki wobec siebie.

Rozwój
biznesowy

Celem zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy jest rozwój – umowa franczyzy pozwala wykreować przyjazne i komfortowe środowisko dla obu biznesów.

Rozwiń swoją sieć franczyzową

Budowanie i rozwijanie sieci franczyzowej pozwoli rozwinąć skrzydła Twojej firmie.

Dzięki specjalistycznym szkoleniom dowiesz się, w jaki sposób zbudować i sukcesywnie rozwijać system franczyzowy. Nauczymy Cię, jak dobierać kandydatów na franczyzobiorców, pokażemy wzór umowy franczyzy, a także przedstawimy czynniki wpływające na rozwój sieci. Zapraszamy na szkolenia.

Opinie

Grupa Polskie Składy Budowlane

Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych świadczyła na rzecz PSB Mrówka usługi kompleksowego doradztwa w zakresie franczyzy, w ramach których został opracowany i wdrożony pełen pakiet franczyzowy dla konceptu Mini-Mrówka składający się z projektu umowy franczyzowej, podręcznika operacyjnego, modelu finansowego funkcjonowania franczyzobiorcy oraz dokumentacji marketingowej. Usługi wykonane przez ARSS charakteryzowały się wysoką jakością wykonania oraz terminowością realizacji. Wszystkim zainteresowanym korzystaniem z usług tej firmy polecam ją jako sprawdzonego i rzetelnego dostawcę usług konsultingowych.

Mirosław Lubarski
Dyrektor Marketingu
Członek Zarządu

Libet

Szkolenie „Zarządzanie Siecią Franczyzową” pozwala na szybki przegląd kluczowych aspektów związanych z funkcjonowaniem sieci franczyzowej w Polsce. Szczególnie należy podkreślić przejrzystą formę szkolenia i prezentacji omawianych zagadnień, indywidualnie podejście do potrzeb uczestników szkolenia oraz możliwość wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem sieci


Marek Cisowski
Dyrektor Rozwoju Sieci Sprzedaży i E-Commerce

Salad Story

Informuję, że sieć Salad Story współpracowała z Akademią Rozwoju Systemów Sieciowych w zakresie opracowania oferty franczyzowej. Zakres prac obejmował, między innymi, doradztwo dotyczące określenia warunków modelu biznesowego funkcjonowania franczyzobiorców, opracowanie projektu umowy franczyzy oraz opracowanie warunków sprzedaży licencji na rynkach zagranicznych. Usługi świadczone na naszą rzecz charakteryzowały się głębokim zrozumieniem specyfiki branżowej funkcjonowania naszej firmy, szerokim doświadczeniem i wiedzą na temat franczyzy oraz indywidualnym podejściem do naszych problemów.

Anna Krajewska
Prezes Zarządu

Co zawiera standardowa umowa franczyzy?

Prawa franczyzodawcy


Regulacje dotyczące nazw handlowych, know-how czy znaków towarowych, które udostępniane są franczyzobiorcy.

Prawa franczyzobiorcy


Prawa przysługujące franczyzobiorcy w ramach uczestnictwa w systemie franczyzowym – np. prawo wyłączności terytorialnej.

Okres umowy


Umowy franczyzy są zazwyczaj długoterminowe – gwarantuje to franczyzobiorcy uzyskanie zwrotu z przedsięwziętej inwestycji.

Obowiązki franczyzodawcy


Umowa określa obowiązki franczyzodawcy zarówno na początku współpracy, jak i w jej trakcie – jest to zapewnienie możliwości rozwoju franczyzobiorcy.

Obowiązki franczyzobiorcy


Zapisy określające świadczenia na rzecz franczyzodawcy. Najczęściej dotyczą obszarów finansowych oraz zasad funkcjonowania w administracji franczyzodawcy.

Jakie są mechanizy kontroli


Przestrzeganie standardów przez franczyzobiorców poddane jest wynikającym z umowy mechanizmom kontroli, które przysługują franczyzodawcy.