Czy wiesz, jak ważna jest umowa franczyzy?

Odpowiednio sformułowana umowa franczyzy jest kluczem do sukcesu systemu franczyzowego.

Uczymy firmy, w jaki sposób budować i rozwijać systemy franczyzowe. Prowadzimy szkolenia dla firm i przedsiębiorstw chcących rozwijać się dzięki franczyzie.


Jakie są główne cele umowy franczyzy?

Zabezpieczenie interesów

Umowa franczyzy gwarantuje dostęp do know-how i narzędzi w ramach systemu franczyzowego, w zamian za wywiązywanie się z obowiązków biznesowych.

Uregulowanie współpracy

Przejrzyste warunki współpracy minimalizują ryzyko wystąpienia niepowodzeń lub kryzysów. Dzięki umowie każda ze stron wie, jakie ma prawa i obowiązki wobec siebie.

Rozwój
biznesowy

Celem zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy jest rozwój – umowa franczyzy pozwala wykreować przyjazne i komfortowe środowisko dla obu biznesów.

Andrzej Krawczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską na temat rozwoju franchisingu w Polsce. Ukończył także specjalistyczne kursy z zakresu franchisingu prowadzone przez prof. Martina Mendelsohna na Middlesex University Business School w Londynie.

Od 2006 roku jest wspólnikiem w Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych. W latach 2000 – 2006 założyciel i szef działu doradztwa we franczyzie w firmie PROFIT system. Wcześniej pracował w Coopers & Lybrand jako konsultant, a następnie jako associate w międzynarodowej kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges. W latach 2000-2001 pracował jako starszy prawnik w grupie Elektrim. W okresie od 2001 do 2007 nadzorował obsługę prawną spółek telekomunikacyjnych wchodzących w skład grupy Vivendi w Polsce. W tym charakterze odpowiadał za obsługę prawną restrukturyzacji grupy kapitałowej Elektrim Telekomunikacja w Polsce obejmującą, między innymi, transakcje fuzji i przejęć (M&A) o wartości przekraczającej 400 mln Euro. W okresie od 2005 do 2007 roku brał czynny udział w sporze dotyczącym 48% udziałów Polskiej Telefonii Cyfrowej. Przez wiele lat pełnił także funkcję Dyrektora ds. Franczyzy w firmie Grene, która rozwija franczyzową sieć sklepów z technicznym zaopatrzeniem rolnictwa. Po połączeniu Grene z firmą Kramp pracował nad wprowadzeniem oferty franczyzy w krajach Europy Zachodniej i Środkowej.


Dotychczasowa praktyka zawodowa Andrzeja Krawczyka obejmuje przede wszystkim:

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie franchisingu, agencji i dystrybucji obejmujące opracowanie strategii rozwoju systemu franczyzowego oraz kompletnej dokumentacji oferty franczyzy,
 • Budowę i zarządzanie sieciami franczyzowymi na terenie Polski jak i na rynkach zagranicznych,
 • Doradztwo prawne i negocjacje w zakresie franczyzy oraz przy transakcjach typu private equity/venture capital,
 • Doradztwo prawne i negocjacje umów najmu powierzchni handlowych,
 • Prowadzenie i nadzór procesów restrukturyzacyjnych oraz rozwiązywanie sporów właścicielskich,
 • Doradztwo prawne i negocjacje przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A),
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów technologii informatycznych, a w szczególności przygotowywanie i weryfikacja umów wdrożeniowych,
 • Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, a w szczególności przygotowywanie i weryfikacja umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
 • Obsługę prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz doradztwa korporacyjnego.

  Andrzej Krawczyk reprezentuje Polskę w Euro Franchise Lawyers – prestiżowej organizacji zrzeszającej europejskich prawników, specjalistów we franczyzie. Od wielu lat znajduje się na liście ekspertów w zakresie franczyzy publikowanej w The International Who's Who of Franchise Lawyers. Członek Rady programowej czasopisma "International Journal of Franchising Law". Autor rozdziału na temat Polski w The International Encyclopedia of Franchising Law oraz w Franchising Global Guide, książki "How to franchise in Poland" oraz licznych artykułów na temat franchisingu, prawa spółek i zagadnień e-commerce opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Opinie

Grupa Polskie Składy Budowlane

Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych świadczyła na rzecz PSB Mrówka usługi kompleksowego doradztwa w zakresie franczyzy, w ramach których został opracowany i wdrożony pełen pakiet franczyzowy dla konceptu Mini-Mrówka składający się z projektu umowy franczyzowej, podręcznika operacyjnego, modelu finansowego funkcjonowania franczyzobiorcy oraz dokumentacji marketingowej. Usługi wykonane przez ARSS charakteryzowały się wysoką jakością wykonania oraz terminowością realizacji. Wszystkim zainteresowanym korzystaniem z usług tej firmy polecam ją jako sprawdzonego i rzetelnego dostawcę usług konsultingowych.

Mirosław Lubarski
Dyrektor Marketingu
Członek Zarządu

Libet

Szkolenie „Zarządzanie Siecią Franczyzową” pozwala na szybki przegląd kluczowych aspektów związanych z funkcjonowaniem sieci franczyzowej w Polsce. Szczególnie należy podkreślić przejrzystą formę szkolenia i prezentacji omawianych zagadnień, indywidualnie podejście do potrzeb uczestników szkolenia oraz możliwość wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem sieci


Marek Cisowski
Dyrektor Rozwoju Sieci Sprzedaży i E-Commerce

Salad Story

Informuję, że sieć Salad Story współpracowała z Akademią Rozwoju Systemów Sieciowych w zakresie opracowania oferty franczyzowej. Zakres prac obejmował, między innymi, doradztwo dotyczące określenia warunków modelu biznesowego funkcjonowania franczyzobiorców, opracowanie projektu umowy franczyzy oraz opracowanie warunków sprzedaży licencji na rynkach zagranicznych. Usługi świadczone na naszą rzecz charakteryzowały się głębokim zrozumieniem specyfiki branżowej funkcjonowania naszej firmy, szerokim doświadczeniem i wiedzą na temat franczyzy oraz indywidualnym podejściem do naszych problemów.

Anna Krajewska
Prezes Zarządu

Co zawiera standardowa umowa franczyzy?

Prawa franczyzodawcy


Regulacje dotyczące nazw handlowych, know-how czy znaków towarowych, które udostępniane są franczyzobiorcy.

Prawa franczyzobiorcy


Prawa przysługujące franczyzobiorcy w ramach uczestnictwa w systemie franczyzowym – np. prawo wyłączności terytorialnej.

Okres umowy


Umowy franczyzy są zazwyczaj długoterminowe – gwarantuje to franczyzobiorcy uzyskanie zwrotu z przedsięwziętej inwestycji.

Obowiązki franczyzodawcy


Umowa określa obowiązki franczyzodawcy zarówno na początku współpracy, jak i w jej trakcie – jest to zapewnienie możliwości rozwoju franczyzobiorcy.

Obowiązki franczyzobiorcy


Zapisy określające świadczenia na rzecz franczyzodawcy. Najczęściej dotyczą obszarów finansowych oraz zasad funkcjonowania w administracji franczyzodawcy.

Jakie są mechanizy kontroli


Przestrzeganie standardów przez franczyzobiorców poddane jest wynikającym z umowy mechanizmom kontroli, które przysługują franczyzodawcy.